LEOLA.cz / Obecné informace / Síla perleťové vrstvy u mořských perel

Síla perleťové vrstvy u mořských perel

Síla pereťové vrstvy je důležitým faktorem při stanovení hodnoty kultivovaných mořských perel. Je to dáno specifickým způsobem jejich pěstování, který je popsán v našem článku o rozdílech mezi sladkovodními a mořskými perlami. Čím je perleťová vrstva pokrývající jádro perly silnější, tím lesklejší a odolnější perla bude.

V ideálním případě by měl být zákazník při nákupu mořských perel o síle perleťové vrstvy informován, ale v praxi tomu tak často nebývá. Existují způsoby, jakými lze perly s tenkou perleťovou vrstvou rozeznat a vyvarovat se tak koupi šperku, který bude po krátkém nošení bezcenný.

Síla perleťové vrstvy u mořských kultivovaných perel
velmi dobrá 0,6 mm a více síla perleti
dobrá 0,4 mm a více
střední 0,3 mm a více
tenká 0,2 mm a více
velmi tenká méně než 0,2 mm

Lze sílu perleťové vrstvy poznat?

Máme-li možnost prohlédnout si perly před jejich zpracováním, můžeme přibližně odhadnout sílu perleťové vrstvy prohlédnutím vrtu perly pod lupou.

Pokud jsou perly již navlečeny, sílu vrstvy neodhadneme, můžeme pouze identifikovat perly s příliš tenkou vrstvou. K tomu nám pomůže test otáčením, kdy šňůru perel pomalu otáčíme a pozorujeme jednotnost lesku a barvy jednotlivých perliček. Pokud se některé z nich při otáčení jeví chvíli světlejší a chvíli tmavší, vrstva perleti je tenká. Tento jev se nazývá "mrkání" a je způsoben odrazem různorodých vrstev jádra perly pod perletí, která ho obaluje. Vidět jej můžete na videu zde.

Kultivované mořské perly s příliš tenkou vrstvou perleti mají všeobecně nesouměrný lesk a nejednotný odstín. V extrémních případech jsou na perlách viditelné praskliny či odloupnutí.