LEOLA.cz / Obecné informace / Kultivace perel

Kultivace perel

Kultivací perel se rozumí jejich pěstování, kdy člověk zásahem do přírodního procesu vzniku perly zvýší pravděpodobnost jejího vzniku. Do schránky perlorodky je při kultivaci vloženo jádro z přírodního materiálu, které je během několika let obaleno perletí a ve schránce perlorodky přeměněno na perlu.

kultivace perelS kultivací perel experimentovali lidé již ve starověku, skutečný úspěch však po mnoha nezdarech zaznamenal až Japonec Kokichi Mikimoto, který zdokonalili proces kultivace mořských perel Akoya. Díky němu si dnes ženy po celém světě mohou dopřát luxus šperku z pravých perel.

Když ve 30. letech japonští obchodníci poprvé veřejnosti nabídli šperky z kultivovaných perel, nesetkali se s velkým úspěchem – zákazníci jim nedůvěřovali a nepovažovali je za "pravé". Díky intenzivní informační kampani a příznivým cenám ale nakonec lidé kultivované perly vděčně přijali.

Dnes je naprostá většina pravých perel nabízených v luxusních i běžných klenotnictvích kultivovaná. Perly nalezené ve volné přírodě jsou – stejně jako v minulosti – velmi vzácné a nesmírně drahé. Komerční výlov přírodních perel se zachoval již jen v několika málo oblastech, například v Bahrajnu a v Austrálii.

Vývoj a zlepšování procesu kultivace pokračuje dodnes. V posledních letech se podařilo výrazně vylepšit kultivační postupy při pěstování sladkovodních perel, které za použití správné techniky dosahují kvality srovnatelné s perlami mořskými. Procesy kultivace jsou pěstiteli perel neustále zdokonalovány, kvalita sklizně však stále záleží na čistotě prostředí a přírodních podmínkách, ve kterých perly vznikají.

Perlové šperky pocházející z doby před začátkem 20. století jsou tedy zcela jistě čistě přírodního původu. Rozsáhlou a vysoce ceněnou kolekcí takových šperků se může pochlubit britská královna Alžběta II., jednu z nejslavnějších přírodních perel, jejíž historie se datuje až do 16. století, vlastnila také americká herečka Elizabeth Taylor. Vlastníte-li perlový šperk po babičce pocházející z prvorepublikového období, bude se s velkou pravděpodobností jednat o šperk z umělých perel. V první polovině 20. století byly kultivované perly nedostatkové zboží, které si svou cestu našlo převážně k japonským a americkým ženám.

Dnes se perly kultivují hlavně v Asii, dále také v Americe, Austrálii a Oceánii. Kultivace probíhá vždy v přirozeném prostředí – v mořích, jezerech a řekách, nikoliv v laboratořích, jak by se mohlo zdát. Po více než sto letech od prvních pokusů o vypěstování perel dnes s jistotou můžeme vsadit na vysokou kvalitu kultivovaných perlových šperků.